Digital Design & Dependability Research Group


Bachelor Courses We Teach

 • BI-CAO - Číslicové a analogové obvody (BIE-CAO - Digital and Analog Circuits)
 • BI-JPO - Jednotky počítačů (BIE-JPO - Computer Units
 • BI-PNO - Praktika v návrhu číslicových obvodů (BIE-PNO - Practical Digital Design)
 • BI-SAP - Struktura a architektura počítačů (BIE-SAP - Computer Structures and Architectures)
 • BI-SRC - Systémy reálného času (BI-SRC - Real-time Systems)
 • BI-VES - Vestavné systémy (BI-VES - Embedded Systems)
 • X36PNO - Praktika v návrhu číslicových obvodů

MSc. Courses We Teach

 • MI-AAK - Aritmetika a kódy (MIE-AAK - Arithmetics and Codes)
 • MI-BHW - Bezpečnost a technické prostředky (MIE-BHW - Security and Hardware)
 • MI-MAS - Modelování a analýza systémů (MIE-MAS - System Modeling and Analysis)
 • MI-NFA - Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC (MIE-NFA - Design for the FPGA and ASIC Technology)
 • MI-PAA - Problémy a algoritmy (MIE-PAA - Problems and Algorithms)
 • MI-RTS - Real-time systémy
 • MI-SIM - Simulace číslicových obvodů (MIE-SIM - Digital Circuits Simulation)
 • MI-SOC - Systémy na čipu (MIE-SOC - Systems on Chip)
 • MI-TSP - Testování a spolehlivost (MIE-TSP - Testing and Reliability)
 • X36ARI - Počítačová aritmetika
 • X36BJK - Bezpečnostní a jiné kódy
 • X36DSP - Diagnostika a spolehlivost
 • X36JSS - Jazyky pro simulaci a syntézu
 • X36PAA - Problémy a algoritmy (XE36PAA - Problems and Algorithms)
 • X36SCP - Styk člověka s počítačem

Ph.D. Courses We Teach

 • PI-DRO - Diagnostika a rekonfigurace programovatelných obvodů
 • PI-PSC - Programovatelné obvody a SoC (systémy na čipu)
 • PI-SCN - Semináře z číslicového návrhuOffered Ph.D. Projects