Digital Design & Dependability Research Group


Running Grants & Projects

 • CELSA/17/033 DRASTIC: Dynamically Reconfigurable Architectures for Side-channel analysis protecTIon of Cryptographic implementations, KU Leuven (Nele Mentens) - Czech Technical University in Prague (Martin Novotny), 2017-2018
 • GA16-05179S, "Fault-Tolerant and Attack-Resistant Architectures Based on Programmable Devices: Research of Interplay and Common Features" ("Výzkum vztahů a společných vlastností spolehlivých a bezpečných architektur založených na programovatelných obvodech"), 2016-2018
 • SGS17/213/OHK3/3T/18, Bezpečné a spolehlivé architektury pro programovatelné obvody, 2017-2019
 • SGS17/212/OHK3/3T/18 Research and development of tools for security analysis of computer network traffic (Výzkum a vývoj nástrojů pro bezpečnostní analýzu provozu počítačových sítí), 2017-2019
 • LTV17019 Podpora práce v Technickém výboru 4.2 Technical Committee on Mechatronic Systems, Mezinárodní federace pro automatické řízení (IFAC) (Hyniová), 2017-2019
 • LG15012 Práce v řídící radě mezinárodní organizace Euromicro, MŠMT 01/2016 - 12/2017 (Hana Kubátová)
 • SVK 52/17/F8 (5th Prague Embedded Systems Workshop) FIS: 162 - 1621702H000

Past Grants & Projects

 • COST - European Cooperation in Science and Technology - Action IC1204 - Trustworthy Manufacturing And Utilization Of Secure Devices, TRUDEVICE, 2012-2016
 • SGS16/121/OHK3/1T/18, Bezpečné a spolehlivé architektury vhodné pro implementaci v FPGA, 2016
 • SGS15/119/OHK3/1T/18, "Spolehlivé a bezpečné architektury založené na programovatelných obvodech", 2015
 • SGS14/105/OHK3/1T/18 - "Metody číslicového návrhu pro systémy s vysokou spolehlivostí a bezpečností", 2014
 • SGS13/101/OHK3/1T/18 - "Metodologie číslicového návrhu", 2013
 • Research in the Area of the Prospective Information and Navigation Technologies (MSM6840770014, 2005 - 2011)
 • SGS12/094/OHK3/1T/18 - "Metody a postupy číslicového návrhu a jejich experimentální ověření", 2012
 • SGS11/089/OHK3/1T/18, "Výzkum využití implicitních reprezentací při generování testu a stanovování spolehlivosti digitálních obvodů", 2011
 • SoC Circuits Reliability and Availability Improvement (GA 102/09/1668, 2009 - 2011)
 • Using Ternary Trees in Logic Synthesis (SGS10/117/OHK3/1T/18, 2010)
 • Návrh spolehlivých systémů na bázi programovatelných obvodů (SGS10/118/OHK3/1T/18, 2010-2012)
 • Hardwarové architektury pro kryptoanalýzu (SGS10/119/OHK3/1T/18, 2010)
 • New Course "Computer Structure and Architecture" Support (2435F1b, 2007 - 2007)
 • Modern Methods of Digital System Synthesis (GA102/04/0737, 2004-2006)
 • Design of Highly Reliable Control Systems Built on Dynamically Reconfigurable FPGAs (GA102/04/2137, 2004-2006)
 • Digital Circuit Modelling with Focusing on Diagnostics (SGS 6.2./2006, 2006)
 • Modular Architecture of Tools to Transform Programming Languages and Their Source Codes (SGS 5.2./2006, 2006)
 • The Time Complexity Reduction of Design-for-Test Sequential Circuits Testing (CTU CTU0609513, 2006)
 • Innovation of Laboratory for Education of SoC Digital Design (FRVŠ, 2005)
 • Use of Speculative Computation for Arithmetic Accelerating (CVUT, 2005)
 • Design of self testing circuits based on FPGA (CTU CTU0408913, 2004)
 • Formal Procedures in Diagnostics of Digital Circuits - Verification of Testable Design (GA 102/01/1531, 2001-2003)
 • Built-in Self-test Equipment Optimisation Methods in Integrated Circuits (GA 102/01/0566, 2001-2003)
 • Evolutionary Techniques in Physical Design for FPGAs (CTU CTU0210413, 2002)
 • Fault Injection for TTA (OKIX IST-1999-10748, 2000-2002)
 • Research into Methods for Speeding up Computations Using Reconfigurable Hardware (GA 102/99/1017, 1999-2001)
 • Methods and Tools for Testability Analysis of Digital Circuits (GA 102/98/1463, 1998-2000)
 • Research and Application of at Built-In Self-Test for IC (GA 102/98/1003, 1998-2000)
 • COPRODES - A CAD System for Automatic Design of FPGA-Based Communication Processors (EU Copernicus, 1995-1998)

Cooperation with Industry and Other Institutions