Digital Design & Dependability Research Group
Digital Design & Dependability Research GroupTeaching

Study programs We Teach

Grade Czech English
Bc. BI-PI21 - Počítačové inženýrství BIE-PI21 - Computer Engineering
Msc. (Ing.) NI-NPVS - Návrh a programování vestavných systémů NIE-NPVS - Design and Programming of Embedded Systems

Bachelor Subjects We Teach

Czech English
BI-ARD - Interaktivní aplikace s Arduinem
BI-TZP - Technologické základy počítačů BIE-TZP - Technological Fundamentals of Computers
BI-JPO - Jednotky počítače BIE-JPO - Computer Units
BI-MPP - Metody připojování periferií BIE-MPP - Methods of interfacing peripheral devices
BI-PNO - Praktika v návrhu číslicových obvodů BI-PNO - Practical Digital Design
BI-SAP - Struktura a architektura počítačů BIE-SAP - Computer Structures and Architectures
BI-SRC - Systémy reálného času BIE-SRC - Real-time systems
BI-VES - Vestavné systémy BIE-VES - Embedded Systems
BI-ZIVS - Základy inteligentních vestavných systémů
BI-ZRS - Základy řízení systému BIE-ZRS - Basics of System Control

MSc. Subjects We Teach

Czech English
NI-ARI - Počítačová aritmetika
MI-BHW - Bezpečnost a technické prostředky
MI-BKO - Bezpečnostní kódy NIE-BKO - Error Control Codes
NI-EHW - Vestavné hardwarové prostředky NIE-EHW - Design and Programming of Embedded Systems
NI-ESW - Vestavný software NIE-ESW - Embedded Software
NI-HSC - Hardwarové útoky postranními kanály NIE-HSC - Side-Channel Analysis in Hardware
NI-IVS - Inteligentní vestavné systémy
NI-KOP - Kombinatorická optimalizace NIE-KOP - Combinatorial Optimization
MI-NFA - Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC
NI-OLI - Ovladače pro Linux
MI-PVS - Pokročilé vestavné systémy
NI-SIM - Simulace číslicových obvodů NIE-SIM - Digital Circuits Simulation
MI-SOC - Systémy na čipu
NI-TES - Teorie systémů NIE-TES - Systems Theory
NI-TSP - Testování a spolehlivost NIE-TSP - Testing and Reliability

Ph.D. Subjects We Teach

Czech English
PI-CFR - Computer Assisted Formal Reasoning
PI-EXA - Experimentální algoritmika
PI-SCN - Semináře z číslicového návrhu
PI-PSC - Programovatelné obvody a SoC


Teaching

Study programs We Teach

Grade Czech English
Bc. BI-PI21 - Počítačové inženýrství BIE-PI21 - Computer Engineering
Msc. (Ing.) NI-NPVS - Návrh a programování vestavných systémů NIE-NPVS - Design and Programming of Embedded Systems

Bachelor Subjects We Teach

Czech English
BI-ARD - Interaktivní aplikace s Arduinem
BI-TZP - Technologické základy počítačů BIE-TZP - Technological Fundamentals of Computers
BI-JPO - Jednotky počítače BIE-JPO - Computer Units
BI-MPP - Metody připojování periferií BIE-MPP - Methods of interfacing peripheral devices
BI-PNO - Praktika v návrhu číslicových obvodů BI-PNO - Practical Digital Design
BI-SAP - Struktura a architektura počítačů BIE-SAP - Computer Structures and Architectures
BI-SRC - Systémy reálného času BIE-SRC - Real-time systems
BI-VES - Vestavné systémy BIE-VES - Embedded Systems
BI-ZIVS - Základy inteligentních vestavných systémů
BI-ZRS - Základy řízení systému BIE-ZRS - Basics of System Control

MSc. Subjects We Teach

Czech English
NI-ARI - Počítačová aritmetika
MI-BHW - Bezpečnost a technické prostředky
MI-BKO - Bezpečnostní kódy NIE-BKO - Error Control Codes
NI-EHW - Vestavné hardwarové prostředky NIE-EHW - Design and Programming of Embedded Systems
NI-ESW - Vestavný software NIE-ESW - Embedded Software
NI-HSC - Hardwarové útoky postranními kanály NIE-HSC - Side-Channel Analysis in Hardware
NI-IVS - Inteligentní vestavné systémy
NI-KOP - Kombinatorická optimalizace NIE-KOP - Combinatorial Optimization
MI-NFA - Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC
NI-OLI - Ovladače pro Linux
MI-PVS - Pokročilé vestavné systémy
NI-SIM - Simulace číslicových obvodů NIE-SIM - Digital Circuits Simulation
MI-SOC - Systémy na čipu
NI-TES - Teorie systémů NIE-TES - Systems Theory
NI-TSP - Testování a spolehlivost NIE-TSP - Testing and Reliability

Ph.D. Subjects We Teach

Czech English
PI-CFR - Computer Assisted Formal Reasoning
PI-EXA - Experimentální algoritmika
PI-SCN - Semináře z číslicového návrhu
PI-PSC - Programovatelné obvody a SoC