Procesorové jádro ADOP

Procesorové jádro ADOP („Advanced Daněček’s Original Processor“)  je výsledkem studentských projektů, bakalářských a diplomových prací na FEL a FIT ČVUT v Praze pod vedením Miloše Bečváře, Jiřího Daněčka, Hany Kubátové, Martina Novotného a Aloise Pluháčka. Procesor je využíván v předmětu Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) v laboratorních cvičeních. Seznámí se s ním všichni studenti bakalářského programu Informatika na Fakultě informačních technologií. Dále je procesorové jádro využíváno v předmětu Systémy na čipu (MI-SOC) magisterského programu Informatika, kde ho studenti používají jako spolu se systémem CODASIP pro simulaci vícejádrových systémů na čipu.

 

Procesorové jádro implementuje proudové zpracování instrukcí v 5 stupních - IF, ID, MEM, EX, WB. Ačkoli jména jednotlivých stupňů jsou podobná standardní 5-stupňové celočíselné RISC pipeline (např. DLX, MIPS), pořadí stupňů a jejich vnitřní funkce je odlišná. Procesorové jádro je napsáno ve VHDL, je snadno přenositelné a rozšiřitelné a přizpůsobitelné pro konkrétní implementaci v FPGA.

 

Odkazy a publikace o ADOPu:

 

Popis a struktura

·         schema – viz pdf

·         instrukční sada – viz pdf

·         kompilace programu – viz pdf

·         periferie – viz pdf

·         nahrání do přípravku XILINX Spartan3 – viz pdf

·         Pipeline – viz pdf